سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی فشرده اخذ سند اراضی

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۳۱۹۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی فشرده اخذ سند اراضی
شرایط : ارایه تصویر گواهی صلاحیت مشاوره معتبر شرکتهای رشته نقشه برداری حداقل پایه دو GIS حداقل پایه ۳ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتبر در سامانه ساجار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۸ صبح
توضیحات : دو مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی فشرده اخذ سند اراضی ملی و دولتی مناقصه ارزیابی کیفی فشرده اخذ سند اراضی ملی و دولتی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن