سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نجام عملیات بارشماری و بارنامه نویسی محموله کشتی های

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۳۷۲۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه نجام عملیات بارشماری و بارنامه نویسی محموله کشتی های
شرایط : مجوز جهت فعالیت در مجتمع بندری شهیدرجایی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - به عکس آگهی مراجعه شود.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام عملیات بارشماری و بارنامه نویسی محموله کشتی های مناقصه انجام عملیات بارشماری و بارنامه نویسی محموله کشتی های
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن