سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - هما

شماره آگهی ۴۴۷۵۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۴۲۴۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تامین نیروی انسانی --- انجام کلیه امور مربوط به پذیرش، محاسبه و کنترل اسناد بیمه درمانی کارکنان --- خدمات آموزشی و کمک آموزشی --- کلیه امور خدماتی، تاسیساتی و برقی مربوط به مرکز تفریحی، فرهنگی «هما» در شهرستان رامسر --- ارائه کلیه خدمات مربوط به مجموعه استخر و سونای مرکز تفریحی ، فرهنگی و ورزشی «هما» --- انجام بخشی از امور مربوط به خدمات بازرگانی از قبیل فروش بار و مسافر و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص «هما» در ادارات مرکزی مهرآباد، شعبه اردبیل و بندرعباس --- انجام خدمات مربوط به کنترل پرواز ـ دیسپچر و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص «هما» انجام کلیه امور مربوط به محاسبه و بررسی قیمت تمام شده و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص «هما» انجام کلیه امور مربوط به مجموعه های امور کارکنان مستقر در ایستگاه های امام خمینی (ره) هرآباد و شعبه مشهد و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص «هما» انجام کلیه امور مربوط به تشریفات، برگزاری مراسم و همایش ها، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ، تهیه و تامین اقلام تبلیغاتی ، هماهنگی و انجام امور تبلیغات محیطی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص «هما» انجام کلیه امور مربوط به فعالیت در اتاق استریل و انجام امور دفتری و بایگانی همچنین امور مربوط به آزمایشگاه تشخیص طبی در مرکز پزشکی هوایی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص «هما»
شرایط : اصل گواهی نامه صلاحیت پیمانکار در رسته تامین نیروی انسانی ـ اصل گواهینامه صلاحیت پیمانکار در رسته تامین نیروی انسانی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۰۱۰۵۷۰۵۹۸۹۰۰۶ بانک ملی ایران به نام شرکت هوایی جمهوری اسلامی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۱.۹۲۷.۶۴۳.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۹ الی ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : تهران - فرودگاه م هرآباد - ادارات مرکزی هما - ساختمان پشتیبانی - واحد امور پیمان و رسیدگی پشتیبانی اطاق ۳۰۱ --- از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : تهران - فرودگاه م هرآباد - ادارات مرکزی هما - ساختمان پشتیبانی - واحد امور پیمان و رسیدگی پشتیبانی اطاق ۳۰۱
۰۲۱۴۶۶۲۴۴۳۰-۴۶۶۲۴۱۴۵ تلفن - فکس
- ایمیل iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی تامین نیروی انسانی --- انجام کلیه امور هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - همامناقصه ارزیابی کیفی تامین نیروی انسانی --- انجام کلیه امور هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران - هما
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن