سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهبری خودروهای ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۴۷۰۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه راهبری خودروهای ... با برآورد ۲۰,۶۴۱,۰۷۴,۲۷۱
شرایط : گواهی صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی --- گواهی صلاحیت معتبر ایمنی از اداره کل کار و تعاون استان -- گواهی امضاء صاحبان امضا - ارائه اساسنامه و آخرین اگهی تغییرات شرکت
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ تا ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه راهبری خودروهای استیجاری آبادان و ماهشهر مناقصه راهبری خودروهای استیجاری آبادان و ماهشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن