سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۴۸۴۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- اجرای بولوار تک لبه خروجی شهر نی ریز به سمت سیرجان با برآورد ۵.۵۹۰.۷۵۲.۲۷۰ ریال و تضمین ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ راه و ترابری --- ۲- مسیر دسترسی مجتمع خدمات رفاهی کوار - فیروزآباد با برآورد ۲.۸۷۲.۳۴۲.۵۲۱ ریال و تضمین ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ راه و ترابری --- ۳- تعمیر و نگهداری روشنایی و چراغ چشمک زن ناحیه ۴ با برآورد ۳.۹۳۵.۵۸۲.۴۸۱ ریال و تضمین ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ نیرو --- ۴- اجرای روشنایی حوزه شهرستان آباده با برآورد ۲۰.۴۶۰.۲۲۵.۱۷۰ ریال و تضمین ۱.۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ نیرو ---- ۵- ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه های استان با برآورد ۶.۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال دارای صلاحیت معتبر --- ۶- روکش آسفالت راه های روستایی و فرعی شهرستان جهرم تجدید شده با برآورد ۳۰.۰۲۶.۴۶۵.۰۶۳ ریال و تضمین ۱.۵۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ راه و ترابری --- ۷- خرید خط سرد ترافیکی محورهای حوزه استحفاظی استان فارس تجدید شده با برآورد ۱۹.۱۵۶.۰۶۸.۲۰۴ ریال و تضمین ۹۵۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ راه و ترابری و تاییدیه از سازمان راهداری --- ۸- خرید خط محورهای شریانی استان فارس با دوام ۹ ماهه تجدید شده با برآورد ۲۸.۷۳۴.۱۰۲.۳۰۶ ریال و ۱.۴۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ راه و ترابری و تاییده از سازمان راهداری --- ۹- تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس تجدید شده با برآورد ۳۷.۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱.۸۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال دارای فعالیت مشابه و گواهی صلاحیت از مراجع ذیصلاح --- ۱۰- جابجایی شبکه برق فشار متوسط محور تنگ خیاره تجدیده شده با برآورد ۲.۸۵۳.۸۳۴.۷۲۲ ریال و تضمین ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ نیرو ---- ۱۱- بهسازی محور نی ریز - خیر از کیلومتر ۰۰۰+۰ الی ۰۰۰+۱۱ تجدید شده با برآورد ۳۱.۳۸۱.۲۷۲.۸۵۱ ریال و تضمین ۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ راه و ترابری --- ۱۲- بهسازی سه راهی فسا - شیراز به روستای شهرستان طول ۲ کیلومتر و روکش آسفالت محور زاهدشهر - جهرم به طول ۲۰۰+۱۰ کیلومتر تجدید شده با برآورد ۲۸.۱۵۷.۹۴۹.۶۷۶ ریال و تضمین ۱.۴۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ راه و ترابری --- ۱۳- بهسازی محور اینو - شش پیر شهرستان سپیدان تجدید شده با برآورد ۵.۱۴۷.۷۶۱.۲۱۹ ریال و تضمین ۲۵۷.۳۹۰.۰۰۰ ریال رتبه ۵ راه و ترابری --- ۱۴- بهسازی محور فرعی مرودشت - ارسنجان از سه راه تخت طاووس به سمت ارسنجان به طول ۰۰۰+۱۰ کیلومتر تجدید شده با برآورد ۱۶.۱۶۵.۲۰۲.۰۸۱ ریال و تضمین ۸۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال رتبه راه و ترابری
شرایط : داشتن گواهی صلاحیت معتبر - دریافت گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ساعت ۸ صبح به مدت ۵ روز
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وفت اداری ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد - شیراز - بولوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس - اداره پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل
۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1- اجرای بولوار تک لبه خروجی شهر نی ریز راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارسمناقصه 1- اجرای بولوار تک لبه خروجی شهر نی ریز راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن