سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۷-نوبت چهارم

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۴۹۶۴۰۴۱۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۷-نوبت چهارم
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن