سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۳۲۸۰۰۰۰۲۸
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۴۹۶۴۰۴۱۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۷-نوبت چهارم
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۱۸,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیمناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن