سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری بهره برداری اپراتوری دستگاه

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بهره برداری اپراتوری دستگاه
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۶.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۶.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری بهره برداری (اپراتوری) دستگاه های تراش سنگین، سبک، مناقصه واگذاری بهره برداری (اپراتوری) دستگاه های تراش سنگین، سبک،
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن