سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری اجرای عملیات ها

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۲۹۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای عملیات ها
شرایط : صلاحیت رتبه ۵ ابنیه - اصل گواهی صلاحیت پیمانکاری دارای اعتبار و درخواست کتبی با مهر و امضا معتبر شرکت
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴/۳۰
توضیحات : مرحله دوم - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای عملیات های ذیل به پیمانکاران واجد شرایط مناقصه واگذاری اجرای عملیات های ذیل به پیمانکاران واجد شرایط
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن