سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اندیشه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۲۹۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای عملیات های ذیل به پیمانکاران واجد شرایط در ۳ ردیف به شرح : ساخت و نصب پل فلزی روی نهرهای معابر فاز ۵ شهر اندیشه با اعتبار ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مدت انجام کار ۲ ماه --- تجهیز، بهسازی و نوسازی مدارس سطح شهر با اعتبار ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۲۲۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال و مدت انجام کار ۴ ماه --- پیاده روسازی و ترمیم پیاده روهای فرسوده سطح شهر با اعتبار ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مدت انجام کار ۳ ماه
شرایط : صلاحیت رتبه ۵ ابنیه - اصل گواهی صلاحیت پیمانکاری دارای اعتبار و درخواست کتبی با مهر و امضا معتبر شرکت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب جاری سیبا ۰۱۰۶۲۱۲۹۸۸۰۰۱ بانک ملی شعبه فاز سه اندیشه و یا ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : شهریار، شهر اندیشه، فاز ۳، بلوار آزادی، تقاطع خیابان شهرداری شرقی، ساختمان مرکزی شهرداری اندیشه، واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری اندیشه
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مرحله دوم - نوبت اول
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای عملیات های ذیل به پیمانکاران واجد شرایط شهرداری اندیشهمناقصه واگذاری اجرای عملیات های ذیل به پیمانکاران واجد شرایط شهرداری اندیشه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن