سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری حرم مطهر

شماره آگهی ۴/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۴۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته به آن برای مدت یکسال شمسی در شهرداری حرم مطهر امام برای مدت ۱۲ ماه با برآورد ۲۹,۶۴۱,۰۰۵,۰۰۰
شرایط : ارائه رتبه و گرایش مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور - آخرین پرینت کارکرد سال جاری - ارائه اصل یا فرم ثبت نام گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - ارائه پرینت تایید ثبت در سامانه فضای سبز شهرداری تهران (سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ارائه فیش واریزی ۵۰۰.۰۰۰ ریالی به حساب ۱۰۰۱ نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا (س) / سپرده شركت در مناقصه ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه این سازمان یا واجه واریزی به حساب ۱۰۰۷ بانک شهر شعبه بهشت زهرا بنام اینس ازمان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از نشر در اوقات اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از نشر در اوقات اداری - ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : جاده قدیم تهران - قم ساختمان اداری شماره یک سازمان - اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.beheshtezahra.ir وب سایت
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز و مراقبت شهرداری حرم مطهرمناقصه واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز و مراقبت شهرداری حرم مطهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن