سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پست استان کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۵۵۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور مربوط به نظافت و باربری
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ تا آخر وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۹.۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ـ سنندج ابتدای خ کشاورز اداره کل پست استان کردستان
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ـ سنندج ابتدای خ کشاورز اداره کل پست استان کردستان
۰۲۱۴۱۹۳۴-۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور مربوط به نظافت و باربری  پست استان کرمانشاهمناقصه واگذاری امور مربوط به نظافت و باربری  پست استان کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن