سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۶۵۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اداره مربوط به: امور مربوط به خدمات دفتری - تضمین ۵۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- امور اجرایی سوختگیری هواپیمائی - تضمین ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی صلاحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعی (ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامیست) - ارائه اساسنامه - اگهی روزنامه و آخرین تغییرات شرکت - لیست اعضائ هیئت مدیره به همراه کپی مدارک شناسایی آنان (ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامیست) - ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت از سوی مناقصه گر (ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامیست)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سیبا ۹۲۰۰۰۷۵۱/۱۹ بانک ملت بنام این سازمان و دریافت رسید وجه از خزانه منطقه و یا ارائه یکی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین
تاریخ دریافت اسناد : از نوبت دوم تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ صبح ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
آدرس خرید اسناد : اصفهان - خیابان چهارباغ بالا - جنب پمپ بنزین امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اصفهان - خیابان چهارباغ بالا - جنب پمپ بنزین امور قراردادها
۰۳۱۳۶۲۴۴۶۱۸-۰۳۱۳۶۲۴۷۰۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اداره مربوط به:
امور مربوط به خدمات دفتری - پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهانمناقصه واگذاری اداره مربوط به:
امور مربوط به خدمات دفتری - پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن