سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات دفتری - سوختگیری

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۶۵۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات دفتری - سوختگیری
شرایط : گواهی صلاحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعی (ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامیست) - ارائه اساسنامه - اگهی روزنامه و آخرین تغییرات شرکت - لیست اعضائ هیئت مدیره به همراه کپی مدارک شناسایی آنان (ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامیست) - ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت از سوی مناقصه گر (ارائه مدارک کپی برابر اصل الزامیست)
تاریخ دریافت اسناد : از نوبت دوم تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ صبح ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اداره مربوط به:
امور مربوط به خدمات دفتری - مناقصه واگذاری اداره مربوط به:
امور مربوط به خدمات دفتری -
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن