سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری ارائه خدمات پاسخگویی

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۸۱۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری ارائه خدمات پاسخگویی با برآورد ۵,۵۱۳,۰۹۴,۱۲۰
شرایط : گواهی صلاحیت معتبر در رشته مربوطه و گواهی صلاحیت ایمنی اداره کار
تاریخ دریافت اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۹ صبح
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری ارائه خدمات پاسخگویی به خطوط تلفن 122 به مناقصه واگذاری ارائه خدمات پاسخگویی به خطوط تلفن 122 به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن