سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری اجرای پروژه ها

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۸۴۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری اجرای پروژه ها
شرایط : گواهی صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی - گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۸/۳۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - بارگذاری اسناد در سامانه ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ تا ساعت ۱۹
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری اجرای پروژه ها در 3 ردیف مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری اجرای پروژه ها در 3 ردیف
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن