سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اداره کل دامپزشکی استان همدان

شماره آگهی ۱۱۹۷۳۳۰۵۰۰۰۰۲۸
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۱۱۹۷۳۳۰۵۰۰۰۰۲۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : استعلام انتقال تابلو برق اتاق سرور با لوازم مربوطه
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۸-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : بلوار ملت مقابل سازمان جهاد کشاورزی
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۱-۳۲۶۵۱۸۰۱ تلفن ۰۸۱-۳۲۶۵۱۷۱۷ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام انتقال تابلو برق اتاق سرور با لوازم مربوطه  اداره کل دامپزشکی استان همداناستعلام انتقال تابلو برق اتاق سرور با لوازم مربوطه  اداره کل دامپزشکی استان همدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن