سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام فعالیتهای آموزشی-ترویجی و مهارتی منابع طبیعی و توانمندسازی و مشارکت دست اندرکاران در اجرای پروژه های آبخیزداری استان کردستان

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۱۱۹۷۰۱۳۹۰۰۰۰۳۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : استعلام فعالیتهای آموزشی-ترویجی و مهارتی منابع طبیعی و توانمندسازی و مشارکت دست اندرکاران در اجرای پروژه های آبخیزداری استان کردستان
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۸-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام فعالیتهای آموزشی-ترویجی و مهارتی منابع طبیعی و توانمندسازی و استعلام فعالیتهای آموزشی-ترویجی و مهارتی منابع طبیعی و توانمندسازی و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن