سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۱۸۴۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ الی ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ الی ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ راس ساعت ۱۰ قبل از ظهر
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل موسسه آموزش مناقصه خرید و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل موسسه آموزش
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن