سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اصلاح و علاج بخشی سامانه آبیاری تحت فشار اراضی شرکت تعاونی تولید رزمندگان دشت مسافرآباد شهرستان رودان

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۵۹۶۴۰۵۰۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اصلاح و علاج بخشی سامانه آبیاری تحت فشار اراضی شرکت تعاونی تولید رزمندگان دشت مسافرآباد شهرستان رودان با برآورد ۷
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاح و علاج بخشی سامانه آبیاری تحت فشار اراضی مناقصه اصلاح و علاج بخشی سامانه آبیاری تحت فشار اراضی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن