سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه احداث حوضچه ها و نصب کنتورهای حجمی ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۱۱۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث حوضچه ها و نصب کنتورهای حجمی ... با برآورد ۱۶,۶۴۵,۹۸۱,۷۲۵
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی -- رشته آب پایه ۵ ، ۴، ۳ ، ۲ ، ۱ --- گواهی ایمنی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۸/۳۰ صبح
توضیحات : تجدید ۲ - دو مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث حوضچه ها و نصب کنتورهای حجمی سطح استان مناقصه احداث حوضچه ها و نصب کنتورهای حجمی سطح استان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن