سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی خدمات پیمانکاری طرح اصلاح و

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۲۴۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خدمات پیمانکاری طرح اصلاح و
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خدمات پیمانکاری طرح اصلاح و توسعه شبکه مناقصه ارزیابی کیفی خدمات پیمانکاری طرح اصلاح و توسعه شبکه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن