سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد ، حمل ، تخليه و نصب كفپوش و تجهيزات ورزشي سالن ژيمناستيك مجموعه ورزشي ثامن الائمه مشهد

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۹۶۳۹۹۴۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد ، حمل ، تخليه و نصب كفپوش و تجهيزات ورزشي سالن ژيمناستيك مجموعه ورزشي ثامن الائمه مشهد با برآورد ۳
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
توضیحات : (كد اقتصادي شركت توسعه ۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳ – شناسه ملي :۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰- شماره ثبت : ۱۱۱۸۳۵ – كد پستي : ۱۹۹۵۶۱۴۱۱۱ – شماره شباي بانك مركزي ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۵۸۰۷۱۴۳۲۱۹ IR ) و موارد الف ب پ ج چ ح مندرج در اسناد مناقصه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خريد ، حمل ، تخليه و نصب كفپوش و مناقصه خريد ، حمل ، تخليه و نصب كفپوش و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن