سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات فاضلاب

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۹۶۴۰۳۶۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات فاضلاب
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
توضیحات : شناسه واریز جهت خرید اسناد مناقصه ۲۴۰۰۰۸۰۶۰۳۱۷۵
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تجهیزات فاضلاب شامل یکدستگاه اندازه گیری پرتابل BOD/COD مناقصه خرید تجهیزات فاضلاب شامل یکدستگاه اندازه گیری پرتابل BOD/COD
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن