سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای توسعه و بازسازی شبکه آب آشامیدنی روستاهای شهرستانهای شرقی استان کرمان(تجدید۲)

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۳۴۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای توسعه و بازسازی شبکه آب آشامیدنی روستاهای شهرستانهای شرقی استان کرمان(تجدید۲)
شرایط : گواهی ایمنی ـ رشته آب پایه ۵-۴-۳-۲-۱ ـ گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم - تجدید ـ دو مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 200971235000036: توسعه و بازسازی شبکه آب آشامیدنی روستاهای شهرستانهای مناقصه 200971235000036: توسعه و بازسازی شبکه آب آشامیدنی روستاهای شهرستانهای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن