مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده خطوط انتقال فجر 1- شرکت آب و فاضلاب روستایی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب روستایی

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۲۰۰۰۰۰۰۳۶
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۶۹۶۴۰۵۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۶
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده خطوط انتقال فجر ۱- محدوده روستای قوینلی گنبد با برآورد ۴
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : گرگان - خيابان شهيد بهشتي – بهشت شانزدهم ( نوبخت سابق ) – جنب بانك مسكن – شركت آب و فاضلاب روستايي استان گلستان- تلفن : ۳- ۰۱۷۳۲۱۵۸۴۰۱ و ۰۱۷۳۲۱۳۱۴۰۰ – نمابر : ۰۱۷۳۲۱۵۸۴۰۵ – کد پستی : ۴۹۱۵۶۵۸۵۳۴
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : -۱) ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما با مشخصات مندرج در شرایط عمومی مناقصه ۲-۲) رسید بانکی واریز وجه نقد به حساب وجوه سپرده عمرانی مناقصه گزار به شماره ) ۴۰۰۱۱۱۷۶۰۷۱۴۵۰۰۳( IR۳۳۰۱۰۰۰۰ بانک مرکزی ایران – ( واریز در بانک های ملی ، سپه و کشاورزی انجام می پذیرد)
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه   عملیات اجرایی باقیمانده خطوط انتقال فجر 1- شرکت آب و فاضلاب روستاییمناقصه   عملیات اجرایی باقیمانده خطوط انتقال فجر 1- شرکت آب و فاضلاب روستایی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن