مناقصه ارزیابی کیفی انجام تعمیرات روشنایی معابر مربوط به امورهای توزیع نیروی برق غرب مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق غرب مازندران

شماره آگهی ۴-۱۵۴/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۴۰۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام تعمیرات روشنایی معابر مربوط به امورهای هشتگانه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با برآورد ۱۰,۷۸۲,۶۰۱,۸۲۶
شرایط : ظرفیت آزاد در سامانه ساجار - معرفینامه کتبی - ارائه تصویر مصدق گواهی رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته نیرو (پست انتقال و توزیع نیرو) حداقل رتبه ۵ الزامیست
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر ۰۱۰۱۸۵۳۷۶۵۰۰۵ بانک صادرات کد ۲۰۰۸ / سپرده شركت در مناقصه ۵۷۳.۴۷۸.۰۵۵ ریال ضمانتنامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر یا ضمانتنامه های صادرهاز سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی یا اصل فیش واریز وجه به حساب جام ۱۶۷۲۰۴۰۵/۵۰ بانک ملت شعبه مرکزی چالوس یا ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر یا کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۸ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ستهن ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر - بلوار شهید خیریان - میدان ولیعصر نبش کوچه نیرو طبقه ۴
۰۱۱۵۲۱۴۰۲۵۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bargh-gmaz.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم- تجدید - یک مرحله ای
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام تعمیرات روشنایی معابر مربوط به امورهای توزیع نیروی برق غرب مازندرانمناقصه ارزیابی کیفی انجام تعمیرات روشنایی معابر مربوط به امورهای توزیع نیروی برق غرب مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن