سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی سال ۹۷

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۱۵۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی سال ۹۷
شرایط : حداقل رتبه ۵ آب و تاسیسات و یا خدماتی ، صلاحیت ایمنی و بهداشت hse
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ الی ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن