سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب منطقه 3 تهران

شماره آگهی ۲۰/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۳۹۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات وصول مطالبات معوقه از مشترکین که در انجام تعهدات خود (آب بها، اقساط حق انشعاب، تصحیح قرارداد انشعاب آب، جرایم و تخلفات) در مقابل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران بنحوی کوتاهی نموده اند شامل اخذ و بررسی لیست مشترکین بدهکاران به تفکیک کاربری، میزان و نوع بدهی، ورود اطلاعات در سیستم ۱۲۲ و چاپ برگ اخطار در سربرگ شرکت، توزیع اطلاعیه قطع انشعاب و اخذ رسید از مشترکین در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران ناحیه یک با برآورد ۹,۲۰۰,۵۲۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۳-۴۰۴۱۰۹-۴۰-۸۸۴ نزد بانک سامان شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۱.۰۱۵.۶۰۰ ریال بصورت چک بانکی تضمینی، ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره ۳-۴۰۴۱۰۹-۴۰-۸۸۴ نزد بانک سامان شعبه کوی نصر به نام شرکت فوق
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : الف و ب ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ج ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : تهران خیابان جلال ال احمد ابتدای آرش مهر (شهرآرا)
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nww.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
منابع : اعتماد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات وصول مطالبات معوقه از مشترکین آب و فاضلاب منطقه 3 تهرانمناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات وصول مطالبات معوقه از مشترکین آب و فاضلاب منطقه 3 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن