سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات وصول مطالبات معوقه

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۳۹۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات وصول مطالبات معوقه با برآورد ۹,۲۰۰,۵۲۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : الف و ب ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ج ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات وصول مطالبات معوقه از مشترکین مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات وصول مطالبات معوقه از مشترکین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن