سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و اصلاح و بازسازی قسمتی از زهکشIK

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۹۶۴۰۳۰۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و اصلاح و بازسازی قسمتی از زهکشIK
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل و اصلاح و بازسازی قسمتی از زهکشIK  مناقصه تکمیل و اصلاح و بازسازی قسمتی از زهکشIK
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن