سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق هرمزگان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۱۹۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ۰۳/۹۷ : ساخت اکسپنشن های کانال های بویلر و اکسپنشن توربین LP نیروگاه بخار بندرعباس ـ تضمین ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - مدت انجام کار ۶۰ روز ---- ۰۴/۹۷ : خرید والوهای توربوسیکل و بویلر نیروگاه بخار بندر عباس ـ تضمین ۷۴۸.۷۵۰.۰۰۰ ریال ـ مدت انجام کار ۶ ماه
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - ارائه کد اقتصادی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب جاری ۰۱۰۴۶۷۲۵۰۰۰۰۵ بانک صادرات ایران شعبه شهید رجایی بندرعباس به نام شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان ـ ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ـ ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیه مرکزی ایران ـ ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ تا ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)
۰۷۶۳۳۵۶۴۹۰۰ داخلی ۵۷۶ و ۶۲۲ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.Tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : تجدید ـ دو مرحله ای ـ نوبت دوم
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 03/97 : ساخت اکسپنشن های کانال های بویلر و مدیریت تولید برق هرمزگانمناقصه 03/97 : ساخت اکسپنشن های کانال های بویلر و مدیریت تولید برق هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن