سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام خرید خدمات کارشناسی(قیمت تامین کننده براساس موضوع مناقصه کاراجرایی و براورد براساس مدارک پیوستی باشد)

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۱۱۹۷۳۷۵۷۰۰۰۲۴۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : استعلام خرید خدمات کارشناسی(قیمت تامین کننده براساس موضوع مناقصه کاراجرایی و براورد براساس مدارک پیوستی باشد)
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۸-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام خرید خدمات کارشناسی(قیمت تامین کننده براساس  موضوع مناقصه استعلام خرید خدمات کارشناسی(قیمت تامین کننده براساس  موضوع مناقصه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن