سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی جهت جمع آوری پایه های فلزی روشنایی موجود، خرید تجهیزات و احداث خط پایه

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۴۱۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی جهت جمع آوری پایه های فلزی روشنایی موجود، خرید تجهیزات و احداث خط پایه
شرایط : گواهی امصای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ تا ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی جهت جمع آوری پایه های فلزی روشنایی مناقصه ارزیابی کیفی جهت جمع آوری پایه های فلزی روشنایی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن