سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۰۴۶۰۰۰۰۷۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۴۱۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی جهت جمع آوری پایه های فلزی روشنایی موجود، خرید تجهیزات و احداث خط پایه بتنی تک مداره ۶۶ کیلوولت پودر- تنگسیر
شرایط : گواهی امصای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ تا ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی---- بلوار شهید رجایی، فرهنگ شهر، کوچه ۴۵- فرعی ۴۲/۴- پلاک ۱۲۲
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی
۰۷۱۳۲۱۴۲۸۰۵-۰۷۱۳۶۳۱۶۱۲۶-۷ تلفن ۰۷۱۳۶۳۰۳۷۹۱ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : ابرار اقتصادی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی جهت جمع آوری پایه های فلزی روشنایی برق منطقه ای فارسمناقصه ارزیابی کیفی جهت جمع آوری پایه های فلزی روشنایی برق منطقه ای فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن