سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شماره آگهی ۱۳۲/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۱۵۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۵۲۰۰۰۰ پانصد و بیست هزار کیلوگرم انواع آرماتور ساده نرم و آجدار a۳
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال واریز به حساب ۰۱۰۵۵۹۲۶۷۷۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه برق ارومیه کد ۵۱۳۳ / سپرده شركت در مناقصه ۱.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ راس ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : ارومیه - خیابان سربازان گمنام برق سابق نرسیده به چهارره مخابرات شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی واحد تدارکات - سایت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
۰۴۴۳۳۴۴۹۰۰۲ داخلی ۴۳۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.waepd.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید 520000 پانصد و بیست هزار کیلوگرم انواع آرماتور توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربیمناقصه خرید 520000 پانصد و بیست هزار کیلوگرم انواع آرماتور توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن