مناقصه واگذاری اجرای طرح های دوسو تغذیه برق رسانی در آب و فاضلاب استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۴۰۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای طرح های دوسو تغذیه برق رسانی در تاسیسات شهرهای گرگان و گنبد به مدت ۳ ماه شمسی به پیمانکاران واجد شرایط با برآورد ۳,۹۴۳,۰۲۷,۴۰۰
شرایط : حداقل پایه های ۱، ۲ و ۳ شرکت توزیع برق یا رتبه حداقل پایه ۵ سازمان برنامه و بودجه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱۹۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادهای شرکت
آدرس ارسال مدارک : استان گلستان، گرگان، سایت اداری، شرکت آب و فاضلاب گلستان، دفتر قراردادها
۰۱۷۳۲۴۲۶۳۰۶-۳۲۴۸۰۳۳۱-۴ تلفن ۰۱۷۳۲۴۲۶۳۰۶ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای طرح های دوسو تغذیه برق رسانی در آب و فاضلاب استان گلستانمناقصه واگذاری اجرای طرح های دوسو تغذیه برق رسانی در آب و فاضلاب استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن