سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اجرای عملیات بهره برداری و رفع اتفاقات انشعابات ، ....

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۳۶۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات بهره برداری و رفع اتفاقات انشعابات ، ....
شرایط : رتبه ۴ صلاحیت در زمینه بهره برداری و نگهداری شبکه های جمع آوری فاضلاب وزارت نیرو
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴
توضیحات : تجدید یک مرحله لای نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات بهره برداری و رفع اتفاقات انشعابات ، مناقصه اجرای عملیات بهره برداری و رفع اتفاقات انشعابات ،
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن