سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه انجام عملیات بازرسی ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب...

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۳۹۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات بازرسی ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب... با برآورد ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : الف و ب ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ج ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰
توضیحات : دو مرحله ای -
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام عملیات بازرسی ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب در مناقصه انجام عملیات بازرسی ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب در
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن