سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کازرون

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۶۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی مجموعه ساختمانهای تابعه شهرداری کازرون
شرایط : ارائه تاییدیه صلاحیت پیمانکاری و ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی الزامیست
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا به حساب IR۸۴۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸۲۶۵۲۰۸۷۵ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ده روز کاری پس از نشر آخرین آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری - سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : واحد حراست شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی مجموعه ساختمانهای تابعه شهرداری شهرداری کازرونمناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی مجموعه ساختمانهای تابعه شهرداری شهرداری کازرون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن