سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری انتخاب پیمانکار جهت

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۷۴۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انتخاب پیمانکار جهت
تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت ۱۷ روز پس از انتشار نوبت اول آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انتخاب پیمانکار جهت اجرای دیواره سازی حاشیه رودخانه مناقصه واگذاری انتخاب پیمانکار جهت اجرای دیواره سازی حاشیه رودخانه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن