سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آبفا فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۷۰۰۲۰۰۰۰۱۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۷۳۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی حفر چاه آهکی در شهر زاهدشهر با برآورد ۴,۸۲۳,۴۴۲,۲۰۸
شرایط : رتبه ۵ در رشته کاوش های زمینی ـ معرفی نامه و کارت ملی معتبر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۱۵۲۸۹۳۶۴۰۴ بانک ملت به شناسه پرداخت ۲۴۰۰۰۸۰۳۷۱۱۲ به نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس / سپرده شركت در مناقصه ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات ارزیابی ـ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ـ تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب
- تلفن - فکس
- ایمیل www.abfa-fars.ir وب سایت
توضیحات : فقط ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول می باشد. نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی حفر چاه آهکی در شهر زاهدشهر  آبفا فارسمناقصه ارزیابی کیفی حفر چاه آهکی در شهر زاهدشهر  آبفا فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن