سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه حفر چاه آهکی

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۷۳۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه حفر چاه آهکی با برآورد ۴,۸۲۳,۴۴۲,۲۰۸
شرایط : رتبه ۵ در رشته کاوش های زمینی ـ معرفی نامه و کارت ملی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات ارزیابی ـ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ـ تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
توضیحات : فقط ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول می باشد. نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی حفر چاه آهکی در شهر زاهدشهر  مناقصه ارزیابی کیفی حفر چاه آهکی در شهر زاهدشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن