سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی

شماره آگهی ۲۰۷۹/۴/۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۱۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۷-۱۱۸۷: مجتمع آبرسانی ماهمیران شهرستان خوسف - برآورد ۶.۱۵۲.۲۳۰.۷۳۷ ریال - تضمین ۳۰۷.۷۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۵۰ روز --- ۹۷-۱۱۸۸: مجتمع آبرسانی القار شهرستان بیرجند - برآورد ۱۲.۳۰۱.۸۹۹.۷۹۳ ریال - تضمین ۶۱۵.۱۰۰.۰۰۰ ریال - ۲۴۹ روز --- ۹۷-۱۱۸۹: مجتمع آبرسانی مزداب و آسو شهرستان بیرجند (آبرسانی به روستای رهنیج) - برآورد ۶.۹۱۸.۹۲۷.۰۷۰ ریال - تضمین ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲۵ روز --- ۹۷-۱۱۹۰: مجتمع آبرسانی جیک وزیدر شهرستان سربیشه (آبرسانی به روستای گلنام) - برآورد ۵.۲۹۴.۲۳۴.۶۹۲ ریال - تضمین ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۲۴ روز --- ۹۷-۱۱۹۱: مجتمع آبرسانی چرمه و نوده شهرستان سرایان - برآورد ۷.۰۸۳.۰۴۱.۶۵۷ ریال - تضمین ۳۵۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال - ۱۳۹ روز --- ۹۷-۱۱۹۴: آبرسانی به روستای علی آباد داورآباد شهرستان بیرجند - برآورد ۱.۹۷۶.۶۰۴.۷۰۴ ریال - تضمین ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۹۰ روز
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه معتبر
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۴.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صبح ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد --- بیرجند بلوار بهشتی انتهای بهشتی ۷ صندوق پستی ۸۱۳-۹۷۱۷۵
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲-۸ تلفن - فکس
- ایمیل www.abfar-kj.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 97-1187: مجتمع آبرسانی ماهمیران شهرستان خوسف - برآورد 6.152.230.737 شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبیمناقصه 97-1187: مجتمع آبرسانی ماهمیران شهرستان خوسف - برآورد 6.152.230.737 شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن