سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عملیات مدیریتی در حوزه آبخیز سدها

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۹۶۴۰۶۸۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عملیات مدیریتی در حوزه آبخیز سدها
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عملیات مدیریتی (حفاظت و قرق ) در حوزه مناقصه مناقصه عملیات مدیریتی (حفاظت و قرق ) در حوزه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن