سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی مزداب آسو شهرستان بیرجند (آبرسانی به روستای رهنیج)

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۹۶۴۰۶۲۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی مزداب آسو شهرستان بیرجند (آبرسانی به روستای رهنیج) با برآورد ۶
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مجتمع آبرسانی مزداب آسو شهرستان بیرجند (آبرسانی به روستای مناقصه مجتمع آبرسانی مزداب آسو شهرستان بیرجند (آبرسانی به روستای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن