سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام استعلام بهای اجرای گشت ومراقبت وحفاظت قرق وعمیات مانورطبق پیوست

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۰۱۱۹۷۳۸۵۰۰۰۰۱۳۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : استعلام استعلام بهای اجرای گشت ومراقبت وحفاظت قرق وعمیات مانورطبق پیوست
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۸-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام استعلام بهای اجرای گشت ومراقبت وحفاظت قرق وعمیات مانورطبق استعلام استعلام بهای اجرای گشت ومراقبت وحفاظت قرق وعمیات مانورطبق
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن