سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیاب یکیفی اجرای بهره برداری، تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات و...

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۸۹۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیاب یکیفی اجرای بهره برداری، تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات و... با برآورد ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ تا ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیاب یکیفی اجرای بهره برداری، تعمیر و نگهداری و مناقصه ارزیاب یکیفی اجرای بهره برداری، تعمیر و نگهداری و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن