سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه آبرسانی امام حسن

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۹۶۴۰۶۲۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه آبرسانی امام حسن با برآورد ۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
توضیحات : فایل راهنما همراه اسناد ضمیمه می باشد. ضمانت شرکت در مناقصه بایستی علاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد، در موعد مقرر به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب روستایی تحویل داده شود.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه متر	1000	لوله گذاری  متر مکعب	300	یک باب مخزن   مناقصه متر	1000	لوله گذاری  متر مکعب	300	یک باب مخزن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن