سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری مهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۸۴۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه ساماندهی و وصول بهاء خدمات خروج زوار انفرادی شهرداری مهران به صورت حجمی با برآورد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز به حساب سیبا شماره ۰۱۰۶۶۸۵۴۹۵۰۰۸ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲ ظهر
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری
۰۸۴۳۳۸۲۲۵۰۰-۰۸۴۳۳۸۲۵۳۶۱-۰۸۴۳۳۸۲۵۳۶۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان ایلام
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ساماندهی و وصول بهاء خدمات خروج زوار انفرادی شهرداری شهرداری مهرانمناقصه ساماندهی و وصول بهاء خدمات خروج زوار انفرادی شهرداری شهرداری مهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن