سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری راهبردی خودروها

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۱۹۵۵۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری راهبردی خودروها با برآورد ۲۲۹,۹۲۸,۸۸۹,۱۹۷
شرایط : گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر و صلاحیت رتبه بندی مرتبط با موضوع صادره از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ چاپ اولنی نوبت آگهی به مدت یک هفته تا ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای - دریافت استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ انتشار آگهی نوبتدوم به مدت یک هفته - تسلیم فرم استعلام ارزیابی کیفی ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری راهبردی خودروهای استیجاری منطقه خراسان رضوی مناقصه واگذاری راهبردی خودروهای استیجاری منطقه خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن