سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای فارس

شماره آگهی ۲/۹۷
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۰۳۷۲۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات عمومی ) تنظیفات ، پیشخدمتی وامور نامه رسانی (
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱.۷۲۵.۶۷۱.۴۲۹ ریال واریز به حساب ۲۱۷۵۰۸۳۰۰۹۰۰۷ و یا اوراق مشارکت و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷-۰۸-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۹-۰۶ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷-۰۹-۰۷ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک : www.setadiran.ir
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۸-۰۳-۰۶ ---- یک مرحله ای
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات عمومی ) تنظیفات ، پیشخدمتی وامور نامه آب منطقه ای فارسمناقصه انجام خدمات عمومی ) تنظیفات ، پیشخدمتی وامور نامه آب منطقه ای فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن