سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تجمیع بیمه

کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۰۲۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تجمیع بیمه با برآورد ۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : سطح ۱ و ۲ توانگری براساس آخرین بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران - معرفی نامه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ الی ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ راس ساعت ۱۴/۳۰
توضیحات : چاپ دوم- نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تجمیع بیمه تکمیلی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، حجمی و مناقصه تجمیع بیمه تکمیلی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، حجمی و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن