سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بابل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۸۲۰۲۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تجمیع بیمه تکمیلی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، حجمی و سایر بیمه های شهرداری و سازمان های تابعه به مدت یک سال به شرح : ۱- بیمه نامه تکمیلی کارکنان (طرح ۱) - بیمه نامه تکمیلی کارکنان (طرح ۲) --- ۲- بیمه نامه عمر و حوادث گروهی کارکنان --- ۳- بیمه نامه مسئولیت جامع شهرداری --- ۴- بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان --- ۵- بیمه نامه مسئولیت در قبال زیان وارده به اشخاص ثالث --- ۶- بیمه نامه آتش سوزی --- ۷- بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل --- ۸- بیمه نامه بدنه اتومبیل با برآورد ۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : سطح ۱ و ۲ توانگری براساس آخرین بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران - معرفی نامه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۸۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب ۰۱۰۵۷۰۷۰۳۹۰۰۷ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ الی ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ راس ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۱۱۳۲۲۲۳۴۰۱-۳۲۲۲۱۴۲۳ داخلی ۲۸۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : چاپ دوم- نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تجمیع بیمه تکمیلی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، حجمی و شهرداری بابلمناقصه تجمیع بیمه تکمیلی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، حجمی و شهرداری بابل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن