سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان یزد

شماره آگهی ۶۰۳/۱۲۸
کد آریاتندر : ۹۰۰۴۱۱۱۶۶
انتشار : ۱۳۹۰/۰۴/۱۱
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : انجام فعالیت های اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی در حوزه عمل مدیری برق شهرستان طبس ۱۳۹۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰.۰۰۰ ریال بحساب ۲۱۹۵۰۹۵۹۰۶۰۰۴ بانک صادرات شعبه مارکار یزد / سپرده شركت در مناقصه ۸۵ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴/۰۴/۱۳۹۰
تاریخ ارسال مدارک : ۲۱/۰۴/۱۳۹۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۱/۰۴/۱۳۹۰ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : یزد بلوار منتظر قائم امور بازرگانی
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۵۱-۶۲۴۸۹۸۹ -
- http://www.tavanir.org.ir
توضیحات : نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام فعالیت های اجرای عملیات توسعه و احداث و توزیع نیروی برق استان یزد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )