سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای تهران

کد آریاتندر : ۹۰۰۴۱۱۷۶
انتشار : ۱۳۹۰/۰۴/۱۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراست به همراه خدمات خودروئی مربوطه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۰۸۱۳۰۷۰۰۰ بنام دریافت وجوه سپرده شرکت آب منطقه ای تهران
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : بیست روز پس از درج آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران: خیابان حجاب - دفتر قراردادهای این شرکت
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tw.org.ir وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن