آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه آب منطقه ای تهران

مناقصه واگذاری انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراست به همراه خدمات خودروئی ...

واگذاری انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراست به همراه خدمات خودروئی مربوطه

تاریخ انتشار در وب سایت : 1390/04/11

مهلت خرید اسناد : یک هفته از تاریخ درج آگهی

مهلت ارسال مدارک : بیست روز پس از درج آگهی

مبلغ خرید اسناد : 150000 ریال به حساب سیبا شماره 2175081307000 بنام دریافت وجوه سپرده شرکت آب منطقه ای تهران

استان برگزاری : تهران

آدرس خرید اسناد : تهران: خیابان حجاب - دفتر قراردادهای این شرکت

آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت

سایت اینترنتی : http://www.tw.org.ir

رسانه منتشر کننده : جمهوری اسلامی - تهران

كد آرياتندر : 90041176

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
واگذاری انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراست به همراه خدمات