سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستان

شماره آگهی ۱۳۹/۳۵۰/۹۰
کد آریاتندر : ۹۰۰۴۱۱۱۲۳
انتشار : ۱۳۹۰/۰۴/۱۱
برگزاری : استان
 
شرح آگهی : پیمان خدمات عمومی ناحیه آبادان و مراکز انتقال نفت آبادان/ خوردورق/ مایل ۴۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۳ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۱-۲۲۴۰۵۶۵ -
- http://www.ioptc.org
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پیمان خدمات عمومی ناحیه آبادان و مراکز انتقال نفت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )